Dlaczego warto mieć taką licencję nawet nie wykonując transportu zarobkowego? Rozporządzenie Rady (WE) nr 1/2005 z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie ochrony zwierząt podczas transportu, wskazuje, że każdy kto przewozi zwierzęta, bez względu na cel, musi przestrzegać ogólnych warunków transportu zwierząt. Zapraszamy wszystkich przewożących konie.

Zaświadczenie ukończenia kursu jest podstawowym dokumentem, którego w trakcie kontroli drogowej wymaga Inspekcja Transportu Drogowego i służby weterynaryjne. Licencja dla kierowców i osób obsługujących transport zwierząt upoważnia do wykonywania czynności związanych z przewozem zwierząt. Dokument ten honorowany jest na terenie Polski oraz na obszarze wszystkich krajów Unii Europejskiej. Przyznawana jest bezterminowa.
W trakcie szkolenia omawiane będą przepisy krajowe oraz obowiązujące w państwach członkowskich Unii Europejskiej, sposób planowania trasy, wymagana dokumentacja w trakcie transportu i wiele innych.

Zakres tematyczny szkolenia:

  • fizjologia zwierząt, a w szczególności potrzeby pokarmowe, zachowanie zwierząt oraz koncepcje stresu
  • praktyczne aspekty ujarzmiania zwierząt
  • wpływ zachowania podczas jazdy na dobrostan transportowanych zwierząt oraz jakość mięsa
  • opieka interwencyjna zwierząt
  • kwestie bezpieczeństwa personelu ujarzmiającego zwierzęta.

Back to Top