Kurs podstawowy na gospodarza toru to szkolenie licencjonowane przez Polski Związek Jeździecki, będące jednym z warunków zdobycia uprawnień gospodarza toru. W kursie mogą wziąć udział tylko osoby pełnoletnie posiadające minimum średnie wykształcenie. Warunki otrzymania uprawnień gospodarza toru określają przepisy PZJ. Szkolenie składa się z dwóch części: teoretycznej i praktycznej, podczas której uczestnicy samodzielnie stawiają różne parkury, pokonywane następnie przez jeźdźców testowych.

Zakres tematyczny szkolenia:

  • Gospodarz Toru - prawne i zawodowe usytuowanie.
  • Stopień trudności toru przeszkód.
  • Zasady projektowania toru przeszkód.
  • Istota roli gospodarza toru.
  • Materiał przeszkodowy.
  • Analiza trafności założeń zaprojektowanego toru przeszkód.
  • Warunki otrzymania uprawnień i licencji GT PZJ II klasy.
  • Teoria z zakresu prawa i zmian w przepisach.

Kurs podstawowy na gospodarza toru

Kurs podstawowy na gospodarza toru to szkolenie licencjonowane przez Polski Związek Jeździecki, będące jednym z warunków zdobycia uprawnień gospodarza toru.

Back to Top