Andrzej Lemański

Andrzej Lemański - członek kadry narodowej, wielokrotny medalista Mistrzostw Polski, uczestnik ME, MŚ i wielu prestiżowych międzynarodowych zawodów, na stałe współpracuję z nasza fundacją, prowadząc cykl konsultacji skokowych.

Kliniki z tym wybitnym zawodnikiem odbywają się głównie w sezonie halowym. W konsultacjach może wziąć udział każdy (jeżdżący minimum na poziomie klasy LL). O udziale decyduje kolejność zgłoszeń, jednak pierwszeństwo zawsze mają jeźdźcy regularnie przyjeżdżający na konsultacje. Pondto udział osób, które regularnie uczestniczą w konsultacjach z Andrzejem Lemańskim są dofinansowywany przez naszą fundację.

Back to Top