Jerzy Krukowski

Jerzy Krukowski to niezwykle utalentowany zawodnik WKKW. Wielokrotnie stawał na podium MP.

W 2013 roku zdobył tytuł Mistrza Polski, W tym będzie reprezentował nasz kraj na MŚ w Normandii. Przez wiele lat szkolił się pod okiem najlepszych zawodników WKKW. We wrześniu 2013, mimo bardzo napiętego kalendarza, dał się zaprosić do Warszawy i poprowadził klinikę WKKW, a w lutym 2014, razem z dr Krzysztofem Skorupskim - zgrupowanie jeździeckie.

Back to Top