Fundacja Horse Sport powstała przede wszystkim z myślą o popularyzacji jeździectwa w Polsce i podnoszenia kwalifikacji polskich zawodników i kadry szkoleniowej. W sumie postawiliśmy sobie 7 celów, które staramy się konsekwentnie realizować.

Nasz działalność wpisuje się i wspiera strategię Polskiego Związku Jeździeckiego oraz Polskiego Związku Hodowców Koni w zakresie rozwoju narodowego przemysłu konnego, rozumianego jako trans-sektorowa dziedzina gospodarki obejmująca hodowlę i trening koni oraz wszelkiego rodzaju produkcję i usługi związane z użytkowaniem koni, głównie wierzchowych.

Nasza inicjatywa jest z założenia niekomercyjna, a całkowity dochód z działalności przeznaczany jest na realizacje celów statutowych.

Cele naszej Fundacji Horse Sport:

 1. Popularyzacja i rozwój jeździectwa w Polsce, obejmujący wszystkie formy uprawiania jeździectwa (w tym profesjonalną i amatorską) poprzez szeroko rozumianą edukację, popularyzację oraz działania promocyjne.
 2. Podniesienie kwalifikacji polskich zawodników oraz kadry szkoleniowej oraz instytucji związanych z edukacją i popularyzacją jeździectwa.
 3. Wspieranie strategii Polskiego Związku Jeździeckiego oraz Polskiego Związku Hodowców Koni w zakresie rozwoju narodowego przemysłu konnego, rozumianego jako trans-sektorowa dziedzina gospodarki obejmująca hodowlę i trening koni oraz wszelkiego rodzaju produkcję i usługi związane z użytkowaniem koni głównie wierzchowych.
 4. Propagowanie wiedzy na temat profesjonalnego jeździectwa oraz dziedzin z tym związanych.
 5. Uatrakcyjnienie rywalizacji sportowej podczas zawodów rangi regionalnej i ogólnopolskiej
 6. Promocja i rozwój jeździectwa osób niepełnosprawnych, przy czym pojęcie ‘jeździectwo’ rozumiane będzie jako forma współzawodnictwa sportowego oraz szkoleń osób niepełnosprawnych i sposób na zintegrowanie środowiska osób zdrowych i niepełnosprawnych.
 7. Propagowanie oferty przemysłu konnego, w tym w szczególności usług związanych z użytkowaniem koni wierzchowych, w środowiskach wiejskich i najuboższych jako formy przyszłego zatrudniania oraz samozatrudnienia.

Cele realizować będziemy poprzez:

 • Organizowanie szkoleń, seminariów, konferencji, konsultacji i zgrupowań z zakresu jeździectwa z udziałem wybitnych zawodników, trenerów, sędziów oraz osób związanych zawodowo z jeździectwem z kraju i ze świata.
 • Organizowanie imprez sportowych, także integracyjnych, realizujących programy edukacyjne i szkoleniowe.
 • Prowadzenie działalności naukowej, wydawniczej i publicystycznej na rzecz rozwoju jeździectwa i propagowania wiedzy na temat profesjonalnej jazdy konnej.
 • Skupienie wokół idei Fundacji działaczy i miłośników jeździectwa, przedstawicieli biznesu w kraju i za granicą.
 • Zdobywanie środków finansowych na rzecz polskich sportowców, w tym pozyskiwanie sponsorów oraz korzystanie z programów publicznych.
 • Współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi (krajowymi i zagranicznymi) w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji.
 • Przygotowanie sportowców do udziału w krajowych i międzynarodowych zawodach jeździeckich, w tym Mistrzostw Europy, Świata i Igrzysk Olimpijskich.
 • Wspieranie powstawania nowych sportowych ośrodków jeździeckich.
 • Wspieranie szkół publicznych i niepublicznych, prowadzących edukację na kierunkach związanych z użytkowaniem koni w zakresie realizacji programu edukacyjnego.
 • Organizowanie wydarzeń służących popularyzacji i promocji turystyki konnej oraz jeździectwa jako formy aktywnego spędzania czasu.
 • Zdobywanie środków finansowych na rzecz wydarzeń służących popularyzacji jeździectwa, w tym pozyskiwanie sponsorów oraz korzystanie z programów publicznych.
 • Angażowanie mediów poza branżowych w realizację tematyki związanej z szeroko rozumianym jeździectwem.

Uniwersytet Jeździecki to program edukacyjny skierowany do wszystkich miłośników koni. Program realizowany jest w postaci kursów i szkoleń z różnych dziedzin hodowlanych, jeździeckich i około-jeździeckich, prowadzonych przez doświadczonych praktyków i uznanych wykładowców. Program realizowany jest w ramach działalności Fundacji Horse Sport we współpracy z Polskim Związkiem Hodowców Koni oraz Polskim Związkiem Jeździeckim.

Organizacja imprez jeździeckich

Doświadczenie w organizacji imprez jeździeckich zdobywaliśmy poprzez organizację własnych oraz wpieranie organizatorów największych wydarzeń jeździeckich w Polsce.
Dzisiaj oferujemy swoją wiedzę w postaci usług PR, marketingu oraz kompleksowego prowadzenia biura zawodów i biura prasowego.

Back to Top